logo
biuro rachunkowe
logo
NILA
ul. Długa 74/ 5, 31-147 Kraków

Polityka Prywatności - Klauzula RODO

AMS CONSULT - Biuro rachunkowe Kraków >> Polityka Prywatności - Klauzula RODO

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tak ich danych oraz uchy lenia dyrekty wy 95/46/WE (dalej: „RODO") informujemy:
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ams Ccnsult Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnoścą ul. Kaźmierza Wiekiego 8A, 32-050 Skawina, adres Biura : ul. Długa 74/5 Kraków 31-147 tel 508 137 085 @:marzenasawczenko@amsconsult.pl
  2. Biuro pozyskało i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia z Panią/Panem umowy lub zlecenia w zakresie prowadzeni rachunkowości, obsług płacowej lub doradztwa.
  3. Pani/Pana dane osobcwe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w umowie lub zleceniu, o których mowa w pkt. 2
  4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art 6 ust. 1 lk. b) RODO- niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 Ft. f) RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym każda ze Stron umowy będzie mogła realizować swoje uprawnienia względem drugiej Strony tej umowy i nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.
  7. W związku z przetwarzaniem przez Doradców Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu :
  1. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia o których mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możiwości zawarcia z Biurem Rachunkowym przedmiotowej umowy lub zlecenia na wykonanie usługi.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / polityka prywatności (Klauzula RODO)
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności